Våre tjenester

Helsesjekk av bedriften

Vårt arbeid starter ofte med en analyse, eller «helsesjekk» av kundens situasjon slik at vi kan avdekke områder ved driften som kan forbedres.

På denne måten kan vi lage et forslag til hvordan vi kan bistå kunden og hvor det lettest kan hentes ut gevinster. Vi ser på status i dagens situasjon, kostnadselementer, muligheter og ønsket fremtid for kunden.

Vår erfaring har vist at en nøytral og profesjonell vurdering og gjennomgang av drift & administrasjon, avtaler på innkjøp og markedsføring, leieavtaler osv. gir stor effekt på bedriftens resultat. Effekten av forbedringene kan gi kostnadsreduksjoner på 50%.Optimalisering av driften

Når Helsesjekken er over, ser vi på mulighetene vi har funnet og presenterer dette for bedriften:

Dette kan være:


Mulige endringer av dagens situasjon og hvilken effekt det kan gi, ofte er dette drevet av digitalisering


Sammenligning og forslag til konkurranseutsetting av dagens løsninger


Forslag til Salg og markedsaktiviteter, med beregnet effekt


Konkretisering av mål. Hvilke mål skal vi sette oss? Vurdering av aktuelle løsninger


Konkrete forslag til løsninger. Fordeler og konsekvenser


Forslag til gjennomføring, hvem og hvordan


Oppfølging, kvalitetssikring og utviklingsmøter

Resultatet av en slik prosess gir ofte resultatforbedringer fra 10-30%, i tillegg til indirekte besparelser i form av enklere administrasjon, drift og oppfølging.


Vi gjør også konkrete oppgaver som:
Søknad til Skattefunn

Søknad om mesterbrev

Søknad om tiltaksklasse

Det er alltid kunden som velger hvilke tiltak som skal gjennomføres. Vi i Abilika hjelper til i prosessen og rådgir underveis.

rådgivning for lønnsom vekst

Noen ganger trenger man hjelp fra andre med en solid kompetanse, som er ulik ens egen. Noen ganger trenger man å diskutere med andre for å se nye muligheter.

Mange bransjer opplever god omsetningsvekst, men ofte kan det være vanskelig å få til lønnsom vekst.


Det vil si, at økt omsetning ikke automatisk gir økt driftsresultat. Sterk vekst, men svake marginer, vil over tid gi utfordringer.


Det blir viktigere for mange bedrifter å sikre god kontroll på lønnsomheten gjennom å velge de beste oppdragene / kundene, finne riktig prissetting, styre prosjektene godt, kjenne godt til mulighetene som finnes i ulike samarbeidspartnere og ha god kjennskap til utvikling i bransjen, om systemer og muligheter.

Vi tror på noen enkle steg for å lykkes med å drive lønnsom vekst;


Hvor er du mest lønnsom? Kartlegg dette for å få en tydelig oversikt. Både på kundesiden og produkter / tjenester


Hva bruker dere penger på i dag, og er det et fornuftig nivå på disse kostnadene? Hva kan vi endre på.


Hva er dere gode på, og kan dere gjør mer av det?


Kunden er viktigst. Fortell kundene at dere kan gjøre mer enn tidligere og til bedre kvalitet.


Vurdere hvordan bedriften kan ta i bruk og eventuelt digitalisere sine tjenester


Få med dere folka! Enten det er små eller store endringer, så er det helt avgjørende at de ansatte er med på endringene. De må informeres, involveres og motiveres.

Dette er prosesser vi har lang og god erfaring med å lede.