Strategi

Strategi- forretnings- og organisasjonsutvikling


Mange vet at de bør gjøre en forandring, men ikke hva og hvordan. VI kan hjelpe dere med å ta fram og realisere en strategi slik at den blir godt forankret og forstått og gir verdi til organisasjonen.

Ved å visualisere og tydeliggjøre forretningen til virksomheten øker vi konkurransekraften din.

Basert på forretningspotensialet kan vi hjelpe til med å synliggjøre nye markeder og nye inntektsstrømmer.

En organisasjon med effektive forretningsprosesser er også en effektiv organisasjon. Vi kan hjelpe deg med å implementere, effektivisere og på andre måter utvikle og synliggjøre organisasjonens interne forretningsprosesser. Abilika er gode på å analysere virksomheter og komme med løsninger.

Nye perspektiver. Ofte finnes løsningene og mulighetene allerede i organisasjonen, men det kan være vanskelig å oppdage dem. Vi ser sammenhenger og kan gi nye perspektiver på eksisterende drift. Dette kan føre til nye forretningsmuligheter eller metoder som effektiviserer, eller til og med revolusjonerer virksomheten din.

Business Model Canvas er en etablert metode vi benytter oss av for å utfordre og utvikle forretningsmodellen din. Det gir virksomheten et tydelig verktøy til å samles rundt og til å se på hvordan din fremtidige virksomhet kan utvikle seg.

• Et koordinert og fullstendig bilde av selskapet og dets ulike ansvarsoppgaver

• En definert forretningsmodell og strategier for ønskede forretningsmodeller

• Et felles språk og rammeverk mellom kolleger og funksjoner

• En beskrivelse av avhengigheter i veien til kundene

• Et verktøy som kan transformere forretningsplaner til forretningsprosesserNoen ganger er det behov for å hjelpe kunden over lengre tid, vi tilbyr derfor å besette midlertidige roller management for hire, og permanente styreoppdrag. Et Styre som kombinerer dyktig intern og ekstern kompetanse står ofte bedre rustet til å møte fremtiden da dette er en god måte å tilføre ny kompetanse og dynamikk på.